ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลตลาดน้อย ปรับปรุงในส่วนไหนมากที่สุด
ไฟฟ้า ( 13 )
5.16%
ประปา ( 185 )
73.41%
ถนน ( 42 )
16.67%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 12 )
4.76%