หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นาวาอากาศตรีคมกฤช คัมภีระ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โทร : 092-247-5725


นาวาอากาศตรีคมกฤช คัมภีระ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โทร : 092-247-5725
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
โทร : 085-019-4528


นางสาวสุรีย์ นาคินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสิริภัทรา สุพรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาวอมลวรรณ สินธวรนันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง