หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสิทธวีร์ จินดาอัครวิทย์
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โทร : 0970521512


นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
โทร : 085-019-4528
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุรีย์ นาคินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-135-9940


นางธัญญารัตน์ ทองพีระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-825-4239


นายเกรียงไกร แสนทองสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-483-1034


นางสาวสิริภัทรา สุพรรณรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 084-024-9440


นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-070-0885


นางสาวอมลวรรณ สินธวรนันท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-767-0424