หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายนิพัฒน โหรสกุล
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โทร : 082-645-0785


นางสาวกาญจนา รุ่งวรรณรัตน์
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
โทร : 082-354-6239
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมชาย โพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-803-9886


นางธัญญารัตน์ ทองพีระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-825-4239


นางสาวพิมพ์กัลยา เกตุศรีบุรินท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-044-1026


ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-070-0885


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา