หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนิพัฒน โหรสกุล
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดน้อย
โทร : 082-645-0785
ว่าง
รองปลัดเทศบาลตลาดน้อย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมชาย โพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-803-9886
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรัชนีพร นาพุทธา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 061-742-4935
นางบัววัน สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-070-0885
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา