หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.38 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 147 ท่าน