หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.36 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 105 ท่าน