หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อย อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.23 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 147 ท่าน