หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วัดโบสถ์แจ้ง
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบล
สถานศึกษาในชุมชน
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึง
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชน
เทศบาลตำบล ตลาดน้อย
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 

วัดโพธิ์ทอง

วัดโคกมะขาม
     

ตะกร้าพลาสติก

ดอกไม้ผ้าใยบัว
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2553
 
 
 
 
 


วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายชวนากร กันยะมาตร์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดน้อย จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูช [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลตลาดน้อย โดยกองวิชาการและแผนงาน ประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เพื่อพิจารณาร่างแผนท้อง [ 22 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อย โดย นายละออ คงประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี มอบ หน้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยนายประชุม ขวัญเมื [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย ร่วมเปิดโครงการฝึกอ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย มอบเจลแอลกอฮอและหน้า [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ งานประปาจะทำการซ่อมระบบไฟฟ้า แพนท์สะพานดำ ม. 3 จะต้องทำการหยุดจ่าย [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์ งานประปาจะทำการซ่อมตู้คอนโทรล แพ้นท์ประปา หมู่ 3(บน) [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
พนักงานเทศบาลตำบลตลาดน้อย อสม. และ รพ.สต.ตลาดน้อย ร่วมออกให้คำแนะนำการทำความสะ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดน้อย แจ้งการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียน [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย แถลงนโยบายต่อสภาเทศบ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย และปลัดเทศบาลตำบลตลา [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประชาสัมพันธ์ งานประปาจะทำการซ่อมท่อประปาแตก ม.5 บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จะทำ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์🔊 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดน้อย เปิดลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับคิว [ 18 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อยได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ถนนสายหน้าวัดโบ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อยได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่หมุ่ที่ 4 เรียบ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตลาดน้อยได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ป้อม อปพร. หมุ่ [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดน้อย ครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ​และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภา​คม ​ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ กอง​สวัสดิการ​สังคม​ พร้อม​คณะท​ำ​งาน​ศูนย์​พัฒนา​ครอบครัว​ต​ำ​บล​ [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
     
อบต.หนองโดน ประกาศใช้ราคากลางงานซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับเรียบ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโดน [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลาดน้อย ประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดน้อย เพื่อพิจารณาร่างแผนท้อง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
     
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
 
           
   
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวงจความพึงพอใจการให้บริการระบบสารสนเทศงบประมาณ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
 
 
   
อยากทราบ เรื่องการรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 69  ตอบ 1  
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 1  
ติดตั้งมาตรน้ำปะปา (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 1  
 
   
  ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลตลาดน้อย ปรับปรุงในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 063-663-5691
 
 
 
คำร้องแจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ
ตำบลตลาดน้อย
 
   
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 โทรศัพท์ : 036-261-800 โทรสาร : 036-261-800
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลตลาดน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 5,103,271 เริ่มนับ 18 ส.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10