หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง มะเบียน กน-๕๑๖๘ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กน-๕๑๖๘ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึกพิมพ์ พร้อมติดตั้งถังหมึก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บล-๓๐๓๒ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน บพ-๗๒๘๘ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41