หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ขนาด ๒๑ x ๒๙.๗ ซม. จำนวน ๑,๕๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างรถแบ็คโฮร์ขุดดินวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2