หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจคัดกรองโรคตาและประกอบแว่นสานตามตามโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น และแก้ปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พบปัญหาทางการทองเห็น สายตายาว ๑ ราย สายตากสั้น ๓๙ ราย สายตายาวและเอียง ๒๒๘ ตาสั้นและเอียง ๘๕ ราย จำนวน ๓๕๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี. โรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,626 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17